cyrillic font

проектиране, доставка и поддържка на системи за предпечатна подготовка

Евротайп е доставчик на CTP системи за едни от най-големите печатници в България. Фирмата разполага със специалисти преминали обучение за инсталация и поддръжка на такива системи във фирмите производители. Нашите клиенти разчитат на качествено гаранционно и извънгаранционно обслужване и коректност. Предлагаме всички необходими специализирани продукти за изграждане на съвременна система за подготовка на печатни издания, както и доставка на различните видове офсетови пластини и химикали за тяхната обработка.

Предлагаме експониране на UV пластини с размери от 240х340 до 660х925 mm (дебелина 0.15, 0.20, 0.30).

СТР системи

Експониращи машини CTP

за термални, конвенционални, виолетови полимерни офсетови пластини. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Проявителни машини

от различни производители. Резервни части и сервиз.

 

Материали

Офсетови пластини

доставка на конвенционални, термални и виолетови фотополимерни пластини.

Химикали

препарати за предпечат и печатна зала. Проявители, добавки за овлажняващи разтвори, почистващи препарати

 


Специализиран софтуер

Растеризатори (RIPs)

Системи за растеризация от последно поколение, осигуряващи висококачествена репродукция.

PDF технологии

Продукти и технологии за предпечат базирани на PDF формат. Системи за автоматизация и управление на предпечата (Workflow).

Софтуер за електронен монтаж.

 

Шрифтове, компютърна периферия

Собствена колекция кирилица и латиница

Формати Type1, TrueType и OpenType

Каталог на всички шрифтове на Евротайп

Тимок, Хебър, Аванти ...
декоративни, ръкописни ...
обединени в две шрифтови колекции.

Периферни устройства и аксесоари на LaCie